vòng tròn màu xanh

Giới thiệu

Giới thiệu trường

Cơ sở Nara của Trường Nhật ngữ Howdy tọa lạc ở Làng Raymond.
“Làng Raymond” dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch hay khuyết tật.
Đó là một cộng đồng không biên giới, nơi mọi người có thể vui chơi, học tập, làm việc và tương tác một cách sôi nổi.
Khi học tiếng Nhật tại Trường Nhật ngữ Howdy Cơ sở Nara, bạn có thể tiếp xúc với nhiều người.

Lời chào

Đặc điểm của trường chúng tôi

Thông tin xây dựng trường học

Truy cập giao thông

Vòng tròn màu vàng
vòng tròn

Giới thiệu

Giới thiệu trường

Cơ sở Nara của Trường Nhật ngữ Howdy tọa lạc ở Làng Raymond.
“Làng Raymond” dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, quốc tịch hay khuyết tật.
Đó là một cộng đồng không biên giới, nơi mọi người có thể vui chơi, học tập, làm việc và tương tác một cách sôi nổi.
Khi học tiếng Nhật tại Trường Nhật ngữ Howdy Cơ sở Nara, bạn có thể tiếp xúc với nhiều người.

HƠN

máy tính xách tay và máy tính
vòng tròn

Hướng dẫn vào cổng

Thông tin tuyển sinh

bút chì

Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin và luồng liên quan đến tuyển sinh.

Vòng tròn màu vàng

Hướng dẫn vào cổng

Thông tin tuyển sinh

Chúng tôi sẽ giới thiệu thông tin và luồng liên quan đến tuyển sinh.

HƠN

Vòng tròn màu vàng

Hướng dẫn học phí

Thông tin học phí

Chúng tôi sẽ giới thiệu về phí nhập học, học phí, v.v. được yêu cầu từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp.

Học phí

học bổng

Hướng dẫn học phí

Thông tin học phí

sinh viên

Chúng tôi sẽ giới thiệu về phí nhập học, học phí, v.v. được yêu cầu từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp.

HƠN

Khóa học/Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy

Chúng tôi chuẩn bị các khóa học và chương trình giảng dạy theo mục tiêu và mong muốn của học viên.

Vòng tròn màu vàng
vòng tròn đỏ

Khóa học/Chương trình giảng dạy

Chương trình giảng dạy

thư viện

Chúng tôi chuẩn bị các khóa học và chương trình giảng dạy theo mục tiêu và mong muốn của học viên.

HƠN

vòng tròn đỏ

Giáo dục đại học/Hỗ trợ việc làm

Hỗ trợ giáo dục đại học và việc làm

Hỗ trợ học tập

Tư vấn về các trường học và điểm đến đáp ứng mong muốn của bạn và hỗ trợ để bạn thành công.

Tài liệu cần thiết cho nghiên cứu tiếp theo

Tùy theo trường đại học/cao học mong muốn của bạn
Xin lưu ý rằng các vật liệu cần thiết có thể khác nhau.

Chuẩn bị thi tuyển sinh/phỏng vấn

Những cách cư xử cần thiết khi thi và phỏng vấn
Hãy dạy và thực hành

vòng tròn đỏ
vòng tròn

Hướng dẫn thăng tiến

Hướng dẫn nhập học

Quang cảnh lớp học

Hỗ trợ học tập

Tư vấn về các trường học và điểm đến đáp ứng mong muốn của bạn và hỗ trợ để bạn thành công.

con trai

Tài liệu cần thiết cho nghiên cứu tiếp theo

Xin lưu ý rằng các tài liệu cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc vào trường đại học/cao học mà bạn muốn đăng ký.

lớp học

Chuẩn bị thi tuyển sinh/phỏng vấn

Hãy dạy và thực hành cách cư xử cần thiết cho các kỳ thi và phỏng vấn.

vòng tròn đỏ
vòng tròn

Thông tin cuộc sống

Thông tin đời sống sinh viên quốc tế

Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống sinh viên và cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản.

Ký túc xá sinh viên

Thông tin xung quanh trường học

Thông tin du lịch Osaka

Thông tin cuộc sống

Thông tin đời sống sinh viên quốc tế

Chúng tôi cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho cuộc sống sinh viên và cuộc sống hàng ngày tại Nhật Bản.

HƠN