Tải tài liệu

Vòng tròn màu vàng
hình trái xoan

Tờ rơi thông tin tuyển sinh

Ghi chú
Hướng dẫn nhập học

Thông tin tuyển sinh

Tài liệu cần nộp (kiểu trường học của chúng tôi)

Mẫu đơn đăng ký / Lý do nguyện vọng

Mẫu đơn đăng ký / Lý do nguyện vọng (PDF)

Mẫu đơn đăng ký / Lý do nguyện vọng (PDF)

Mẫu đơn đăng ký

Mẫu đơn đăng ký / Lý do nguyện vọng (EXL)

○ Giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính

Giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính (PDF)

Giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính (PDF)

Giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính (EXL)

Giấy chứng nhận hỗ trợ tài chính (EXL)

Những chú ý khi nộp các giấy tờ

Tùy quốc tịch , trình độ học vấn của học sinh,người bảo lãnh (* chú ý 1 ) mà các giấy tờ cần nộp sẽ khác nhau.

* chú ý 1:người chi trả chi phí du học

Trong trường hợp bố mẹ (bố hoặc mẹ )có lý lịch lý do không thể bảo lãnh ,thì người khác ngoài bố mẹ có thể trở thành người bảo lãnh.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần nộp, học sinh nộp trực tiếp cho nhà trường hoặc công ty du học có liên kết với nhà trường. Ngoài ra tùy vào hiện trạng thẩm tra của cục xuất nhập cảnh mà có thể yêu cầu các giầy tờ khác ngoài danh sách đã nêu.