cuộc điều tra

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Trường Nhật ngữ Howdy, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Số điện thoại: 0745-44-3271

Fax: 0745-44-3272

Yêu cầu qua email

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email bằng cách sử dụng mẫu dưới đây. Vui lòng nhập thông tin được yêu cầu và nhấp vào nút [Gửi].

※Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng điện thoại di động, nếu bạn đã thiết lập để từ chối nhận e-mail từ PC,
Vui lòng đặt điện thoại di động của bạn để có thể nhận tin nhắn từ địa chỉ liên hệ (howdy-nara@circus.ocn.ne.jp).
Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để biết chi tiết về cách thiết lập tính năng này.