Nhà hội cư dân Nam Ikuno và Trung tâm Phát triển Cộng đồng Ikuno đã tặng cho chúng ta những bộ yukata đáng yêu.

Aug 1, 2023 | Thông báo

Hôm nay, ông Suzuki từ Nhà hội cư dân Nam Ikuno và ông Kunihiro từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Ikuno đã tặng chúng tôi những bộ yukata đáng yêu. Chân thành cảm ơn!

Nhờ sự hỗ trợ từ Nhà hội cư dân Nam Ikuno và Trung tâm Phát triển Cộng đồng Ikuno, các học sinh sẽ có cơ hội mặc yukata tham gia Lễ hội Bon Nam Ikuno diễn ra vào tháng 8! Chúng tôi cảm kích sự cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa Nhật Bản mà các ông đã tặng cho chúng tôi, và chân thành cảm ơn.

Đây sẽ là những kỷ niệm tốt đẹp với các học sinh. Chúng tôi không thể đợi đến ngày Lễ hội Bon.