Giáo sư phụ trách tại Đại học Doushisha và Chủ tịch của trường đối tác đã đến thăm trường của chúng tôi.

Jun 12, 2023 | Howdy TIMES

Giáo sư phụ trách tại Đại học Doushisha (người gốc Bangladesh) và Chủ tịch của trường đối tác đã đến thăm trường của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ sự nghiệp cho những học sinh mong muốn du học tại Nhật Bản.