vòng tròn màu xanh

Giới thiệu về trường

Trường Nhật ngữ Howdy cơ cở tại Nara nằm trong khu “Làng Leimond” là một cộng đồng không giới hạn,
nơi mọi người có thể chơi, học tập, làm việc và giao tiếp.
Trong quá trình học tiếng tại Trường Nhật ngữ Howdy cơ sở Nara,
bạn có thể tương tác với nhiều người không phân biệt quốc tích, tuổi tác, hay khả năng vận động.

Lời chào

Đặc điểm của trường chúng tôi

Thông tin xây dựng trường học

Cách tiếp cận bằng giao thông

Vòng tròn màu vàng
vòng tròn

Giới thiệu về trường

Trường Nhật ngữ Howdy cơ cở tại Nara nằm trong khu “Làng Leimond” là một cộng đồng không giới hạn,
nơi mọi người có thể chơi, học tập, làm việc và giao tiếp.
Trong quá trình học tiếng tại Trường Nhật ngữ Howdy cơ sở Nara,
bạn có thể tương tác với nhiều người không phân biệt quốc tích, tuổi tác, hay khả năng vận động.

HƠN

máy tính xách tay và máy tính
vòng tròn

Hướng dẫn nhập học

bút chì

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn về quy trình tuyển sinh.

Vòng tròn màu vàng

Hướng dẫn nhập học

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn về quy trình tuyển sinh.

HƠN

Vòng tròn màu vàng

Học phí

Chúng tôi sẽ giới thiệu về các loại phí như lệ phí nhập học, học phí và các chi phí khác liên quan đến quá trình học tập từ khi nhập học đến lúc tốt nghiệp.

Học phí

học bổng

Học phí

sinh viên

Chúng tôi sẽ giới thiệu về các loại phí như lệ phí nhập học, học phí và các chi phí khác liên quan đến quá trình học tập từ khi nhập học đến lúc tốt nghiệp.

HƠN

Chương trình giảng dạy

Chúng tôi sẽ cung cấp các khoá học và chương trình học được thiết kế phù hợp với mục tiêu và sở thích của từng bạn.

Vòng tròn màu vàng
vòng tròn đỏ

Chương trình giảng dạy

thư viện

Chúng tôi sẽ cung cấp các khoá học và chương trình học được thiết kế phù hợp với mục tiêu và sở thích của từng bạn.

HƠN

vòng tròn đỏ

Học lên/hỗ trợ xin việc làm

hỗ trợ nhập học

Giấy tờ cần thiết để nhập học

hỗ trợ việc làm

vòng tròn đỏ
vòng tròn

Hướng dẫn nhập học

Quang cảnh lớp học

hỗ trợ nhập học

con trai

Giấy tờ cần thiết để nhập học

lớp học

hỗ trợ việc làm

vòng tròn đỏ
vòng tròn

Thông tin Đời sống Sinh viên Quốc tế

Chúng tôi sẽ không ngừng cập nhật những thông tin đa dạng và hữu ích về cuộc sống hàng ngày của sinh viên tại Nhật Bản.

ký túc xá sinh viên

Hướng dẫn quanh trường

Thông tin du lịch Kansai

Thông tin Đời sống Sinh viên Quốc tế

Chúng tôi sẽ không ngừng cập nhật những thông tin đa dạng và hữu ích về cuộc sống hàng ngày của sinh viên tại Nhật Bản.

HƠN